Αρχή Εύρεση τηλεφώνου

Χαρτί Vs iPad

04-04-2013

Είναι σίγουρο ότι η χρήση του iPad μπορεί να εξοικονομήσει αλλά και να υποκαταστατήσει το χαρτί..

Σε ορισμένες περιπτώσεις όμως...το χαρτί κρίνετε απαραίτητο...

Δείτε το video.

επιστροφή

whocallsme.gr

info

About / Copyright