Αρχή Εύρεση τηλεφώνου

Spam - Ενοχλητικά μηνύματα και ιοί

07-02-2013

spam

Ανεπιθύμητη επικοινωνία
Ο όρος «spam» , «ανεπιθύμητη επικοινωνία» ή και «ενοχλητικά μηνύματα» προέρχεται από το διαδίκτυο (internet) και αφορά  στην αυθαίρετη και δίχως συναίνεσή μας, για παράδειγμα λήψης εικόνων (MMS) ή γραπτών μηνυμάτων (SMS). Στη κινητή επικοινωνία, τα ενοχλητικά μηνύματα προέρχονται συνήθως από εταιρείες που προωθούν  νέα προϊόντα ή υπηρεσίες, ζητώντας μας επικοινωνήσουμε με κάποιο αριθμό.
Απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή καθώς τέτοιοι αριθμοί μπορεί να ανήκουν στην κατηγορία αυξημένης χρέωσης, κάτι που ενδεχομένως να συμπεριλαμβάνει επιπλέον κόστος από τις καθιερωμένες υπηρεσίες.
Ωστόσο, υπάρχει το ενδεχόμενο να έχουμε αποδεχθεί από λάθος να λαμβάνουμε ενημερωτικά γραπτά μηνύματα (SMS). Για παράδειγμα μπορεί να έχουμε συμμετάσχει σε ένα διαγωνισμό και χωρίς προηγουμένως να έχουμε διαβάσει τους όρους να έχουμε συμφωνήσει με αυτούς, ενώ μέσα στο περιεχόμενο τους μπορεί να αναφέρεται ότι έχουμε δώσει τη συγκατάθεση μας για τη λήψη ενημερωτικών μηνυμάτων.

Ειδικά τα παιδιά είναι ιδιαίτερα χρήσιμο να ενημερώνονται για τα παραπάνω, καθώς συχνά δεν έχουν τη δυνατότητα να ξεχωρίσουν τι είναι διαφήμιση και τι όχι, ενώ μπορούν πολύ εύκολα να παρασυρθούν στο να απαντήσουν σε γραπτά μηνύματα (SMS) τα οποία υπόσχονται βραβεία ή / και δωρεάν προϊόντα.

Ενοχλητικά μηνύματα  και ιοί
Το διαδίκτυο ( internet) μαστίζεται από ιούς που ενδέχεται να αποδειχθούν ενοχλητικοί και βλαπτικοί, ενώ επίσης μπορούν να δημιουργήσουν  προβλήματα στο λογισμικό του κινητού μας και κατ’ επέκταση στις προσωπικές μας πληροφορίες.
Για το λόγο αυτό, δεν πρέπει να καλούμε αγνώστους αριθμούς από τις αναπάντητες κλήσεις.

επιστροφή

whocallsme.gr

info

About / Copyright