Αρχή Εύρεση τηλεφώνου

ΛΥΣΕΙΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΣΤΟΛΟΥ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

25-04-2012

Το On-The-Spot  αποτελεί μια πλήρη λύση για την παρακολούθηση στόλου οχημάτων εταιρειών και τον έλεγχο της ακριβούς θέσης τους (διεύθυνση, προσανατολισμός κίνησης), της κατάστασης τους (σε κίνηση/ στάση, πόρτα ανοικτή/ κλειστή) καθώς και άλλων παραμέτρων όπως ταχύτητα κίνησης, επιτάχυνση, θερμοκρασία ψυγείου εμπορευμάτων, θερμοκρασία κινητήρα, στάθμη καυσίμων κ.α. 

Σύνθεση Λύσης 

Εξοπλισμός οχήματος: Ο εξοπλισμός του συστήματος αποτελείται από συσκευέςGPS μικρού μεγέθους, που τοποθετούνται στα οχήματα του στόλου και μέσω δικτύου κινητής GSM/GPRS ενημερώνουν περιοδικά το κέντρο ελέγχου της εφαρμογής με προεπιλεγμένα δεδομένα θέσης/ κατάστασης των οχημάτων. Οι συσκευές τοποθετούνται σε μη ορατά σημεία του οχήματος έτσι ώστε να μην υπάρχει κίνδυνος κλοπής, ενώ επιπλέον είναι δύσκολη ή αδύνατη η αφαίρεση τους.

Εξοπλισμός φιλοξενίας: Ένας Η/Υ (προτιμάται κάποιος Server) θα φιλοξενεί την πλατφόρμα διαχείρισης στόλου οχημάτων και εγκαθίσταται είτε στον πελάτη ή στην εταιρίας μας. Η επιλογή εξαρτάιται από τον πελάτη και σχετίζεται κυρίως με την ύπαρξη οργανωμένων υποδομών μηχανογράφησης.

Λογισμικό πλατφόρμας: Στον παραπάνω εξυπηρετητή εγκαθίσταται η πλατφόρμαOn-the-Spot (αποτελείται από Communication Server για λήψη σημάτων από τις τερματικές συσκευές, από RDMS Server που φιλοξενεί τη βάση δεδομένων και το Web Server του συστήματος). Πρόσθετα συστήματα μπορούν να εγκατασταθοούν για Backup, για επιπλέον ΄χωρο αποθήκευσης δεδομένων κ.λ.π.

Συλλογή - μεταφορά δεδομένων

Η μεταφορά των δεδομένων από το όχημα στο κέντρο λήψης σημάτων (όπου φιλοξενείται η πλατφόρμα On-the-Spot) γίνεται μέσω GPRS Class10 (μεταφορά δεδομένων από κινητή τηλεφωνία) με ρυθμό μετάδοσης 85,6 kbps. Ακόμα και σε περιοχές που δεν υπάρχει καλή κάλυψη, δεν παρουσιάζεται πρόβλημα, καθώς η συσκευή αποθηκεύει προσωρινά έως 7.500 μηνύματα που μπορεί να αποστείλει όταν επανακτήσει σήμα κινητής τηλεφωνίας.

Η προμήθεια των συνδέσεων κινητής τηλεφωνίας (κόστους ιδιαίτερα χαμηλού <4€ / μήνα, τιμές 02/2011), είναι στην επιλογή του πελάτη με δυνατότητα επιλογής μεταξύ των τριών μεγάλων παρόχων κινητής τηλεφωνίας, που προσφέρουν ανταγωνιστικές τιμές (για πακέτα δεδομένων 300MB και 100ΜΒ αντίστοιχα). Οποιοδήποτε πακέτο άνω των 100MB υπερκαλύπτει τις ανάγκες του συστήματος.

Το σύστημα χρησιμοποιεί ευφυή αλγόριθμο που αποστέλλει δεδομένα ανά προσυμφωνημένα χρονικά διαστήματα ή χιλιομετρικές διανυόμενες αποστάσεις ή σε περίπτωση μεταβολής της διεύθυνσης κίνησης τους οχήματος (οποιοδήποτε συμβεί πρώτο). Έτσι δεν αποστέλλεται παράλογα υψηλός όγκος πληροφορίας και αποφεύγονται οι χρεώσεις.

Τα δεδομένα που συλλέγονται από τα οχήματα απεικονίζονται σε πραγματικό χρόνο σε χάρτη, ο οποίος είναι προσβάσιμος με ασφάλεια από το Web (περιλαμβανομένων συσκευών Smart Phones). Η εφαρμογή επιτρέπει την δυναμική ομαδοποίηση των οχημάτων, ώστε να παρακολουθούνται κάθε φορά στον χάρτη μόνο τα οχήματα που ενδιαφέρουν τον χρήστη (ορίζονται ακριβώς τα δικαιώματα πρόσβασης στην πληροφορία).

Αναλυτικές αναφορές - στατιστικά

Η εφαρμογή παρέχει τη δυνατότητα παραγωγής λεπτομερών και παραμετροποιήσιμων αναφορών σχετικά με τα οχήματα, τους οδηγούς για  συγκεκριμένες χρονικές περιόδους. Η συγκέντρωση στατιστικών στοιχείων βοηθά στην καλύτερη δρομολόγηση και γενικότερα διαχείριση της μεταφορικής δραστηριότητας της εταιρίας. Παρέχονται και εκτυπώνονται αναφορές ημερήσιας κίνησης και ιστορικών στοιχείων σε απεριόριστο βάθος χρόνου για όλες τις δυνατές καταστάσεις και θέσεις ανά όχημα και ανά ομάδα οχημάτων (Ημερομηνία /Θέση Οχήματος /Σημεία Ενδιαφέροντος /Κατάσταση Οχήματος /Χρόνους Διέλευσης /Χρόνους Παραμονής/ Χρόνους Οδήγησης κ.λ.π.).

Γεω - περιορισμός (Geofencing)

Παρέχει τη δυνατότητα οριοθέτησης κυκλικών και πολυγωνικών περιοχών ενδιαφέροντος και αυτοματοποιημένης ενημέρωσης όταν κάποιο όχημα εισέλθει ή εξέλθει από την οριοθετημένη περιοχή. Πρακτικά αυτό σημαίνει ότι το σύστημα ενημερώνεται όταν μπει ένα όχημα σε περιοχή γύρω από ένα σημείο ενδιαφέροντος. Έτσι, μπορεί να σταλεί SMS σε ένα πελάτη όταν το φορτηγό προσεγγίσει τον τόπο παράδοσης του φορτίου.

Προηγμένα Χαρακτηριστικά On-the-Spot

 • Εισαγωγή πολλαπλών σημείων εξυπηρέτησης

Το σύστημα ενσωματώνει διαδικασία εισαγωγής δέσμης των στοιχείων πελατών (batch import) του χρήστη. Η διαδικασία είναι απλή και επιτρέπει την παρακολούθηση της ακρίβειας των δεδομένων. Η εισαγωγή γίνεται με χρήση αρχείου τύπου Excel (ή αντίστοιχα αρχείου τιμώνCSV). Η εισαγωγή και στη συνέχεια διαχείριση των σημείων ενδιαφέροντος (που μπορεί να αφορούν πελάτες, προμηθευτές, στάσεις, κλπ), επιτρέπει την πλήρη ενημέρωση σε πραγματικό χρόνο της διέλευσης και της παραμονής των οχημάτων σε κάθε σημείο.

 • Συσχέτιση αναφορών με σημεία ενδιαφέροντος

Είναι άξιο προσοχής ότι σε κάθε αλλαγή κατάστασης (π.χ. μίζα ανοιχτή, μίζα κλειστή) έχουμε την προβολή της διεύθυνσης όπου βρίσκεται το όχημα. Επίσης το σύστημα παρέχει μια αρκετά «έξυπνη» λειτουργία: αν το όχημα βρίσκεται σε γνωστό σημείο εξυπηρέτησης (π.χ. θέση πελάτη, έδρα επιχείρησης) σημειώνεται απλά το ID του σημείου.

 • Επικοινωνία κρίσιμων συμβάντων με SMS και email

Η πλατφόρμα παρέχει τη δυνατότητα ενημέρωσης σε πραγματικό χρόνο μέσω SMS και e-mail, σχετικών με συγκεκριμένα συμβάντα (events) ή ακολουθία συμβάντων.

 • Δυνατότητα φωνητικής διασύνδεσης

H ίδια συσκευή τηλεματικής παρακολούθησης, παρέχει ένα φωνητικό κανάλι GSM με το γραφείο κίνησης της εταιρίας ή όποιο άλλο αρμόδιο τμήμα. Παρέχει τη δυνατότητα ομιλίας του χειριστή ή οδηγού του οχήματος με το κέντρο. Σε αυτή την περίπτωση εγκαθιστώνται συσκευές επικοινωνίας μέσω GSM και εξοπλισμός για ηχητική ενδο-επικοινωνία με προεπιλεγμένους αριθμούς (την έδρα της εταιρίας). Με το πάτημα ενός μόνο κουμπιού, καλείται διαδοχικά μια λίστα πέντε (5) προσυμφωνημένων αριθμών (μέχρι κάποιος να απαντήσει). Στην περίπτωση χρήσης αυτής της δυνατότητας απαιτείται και η επιλογή σύνθετου πακέτου χρήσης κινητής που να ενσωματώνει φωνή και δεδομένα.

 • Συλλογή διαγνωστικών οχήματος

Παρέχει τη δυνατότητα συλλογής επεξεργασίας και απεικόνισης ειδικών σημάτων επί του οχήματος όπως για πληροφορίες σχετικά με το όχημα (θερμοκρασίες μηχανής, πτώση τάσης μπαταρίας, καταναλώσεις κλπ) μέσω πρωτοκόλλου NMEA και CANBUS.

 • Ταυτοποίηση οδηγού με i-Button

Το πρωτόκολλο 1-Wire™ επιτρέπει απευθείας σύνδεση με κλειδί οδηγού KeyID (Dallas). Έτσι η πλατφόρμα αναγνωρίζει την ταυτότητα του οδηγού και μπορεί να συσχετίζει δεδομένα οχήματος με το συγκεκριμένο οδηγό παράγοντας εξειδικευμένες αναφορές και στατιστικά.

 • Εφαρμογές Marine

Τα μηνύματα που ανταλλάσσονται από τις συσκευές τηλεματικής παρακολούθησης είναι συμβατά με το πρότυπο NMEA των Marine Electronics και άρα άμεσα αξιοποιήσιμα σε Marine εφαρμογές. Στην περίπτωση αυτή η εφαρμογή On-the-Spot συλλέγει δεδομένα όπως στροφές κινητήρα (RPM), ώρες λειτουργίας, θερμοκρασία ψυκτικού, τάση μπαταρίας, πίεση turbo, πίεση λαδιού, ειδοποιήσεις και συναγερμούς. Επιπλέον με χρήση ειδικών αισθητήρων παρακολουθούνται βάθος, επίπεδο καυσίμου στις δεξαμενές, θέση πηδαλίου κ.λ.π.

 • Παρακολούθηση παγίων υψηλής αξίας

Με χρήση ειδικού τερματικού μικρού κόστους το οποίο προσαρτάται στέρεα σε οποιοδήποτε αγαθό υψηλής αξίας, είναι δυνατή η παρακολούθησή του. Πρόκειται για μικρού μεγέθους συσκευή που προσφέρει υψηλή αυτονομία, ενσωματωμένο αισθητήρα κίνησης και συμπαγές περίβλημα (IP65). Με αποστολή ωριαίων μηνυμάτων εξασφαλίζει αυτονομία 4-6 μηνών!

  Τεχνικά Χαρακτηριστικά

  • Έως 4 ψηφιακοί είσοδοι (για παρακολούθηση σημαντικών συμβάντων)  

  • Έως 4 ψηφιακοί έξοδοι (για ενεργοποίηση / απενεργοποίηση συσκευών)  

  • Έως 4 αναλογικές είσοδοι (ανάλυση 1024 στάθμες σε 2 εύρη 0-10Vκαι 0-30 V) 

  • Πολύ χαμηλή κατανάλωση ρεύματος (<6mA ήτοι έως 30 μήνες σε stand-by) & δυνατότητα εύκολης σύνδεσης με εξωτερική εφεδρική παροχή

  • Η αυτονομία χωρίς φόρτιση της συσκευής είναι αρκετές ώρες και σχετίζεται με το ρυθμό αποστολής μηνυμάτων. Με χρήση (προαιρετικής) εξωτερικής μπαταρίας παρέχεται χρόνος 48 ωρών μεταξύ φορτίσεων.

  • Αναδιαμόρφωση της συσκευής (configuration) με χρήση GPRS/SMS

  >> Ενημερωτικό Φυλλάδιο   

  http://www.onthespot.telesto.gr/en/fleet-management/fleet-management

  επιστροφή

  whocallsme.gr

  info

  About / Copyright