Αρχή Εύρεση τηλεφώνου

Προστασία πολίτη από εταιρείες Τηλεπικοινωνιών

11-09-2012

ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

Με τον γενικό όρο τηλεπικοινωνίες, (telecommunications), χαρακτηρίζεται η κάθε μορφής ενσύρματη ή ασύρματη, ηλεκτρομαγνητική, ηλεκτρική, κ.λπ., ακουστική και οπτική επικοινωνία που πραγματοποιείται ανεξαρτήτως του μήκους απόστασης.

Αυτή η διαδικασία περιλαμβάνει την αποστολή ηλεκτρομαγνητικών κυμάτων, μέσω της σταθερής, κινητής τηλεφωνίας και του διαδικτύου, με την χρήση κατάλληλων τηλεπικοινωνιακών συσκευών (π.χ. τηλέφωνο, τηλεόραση, δίκτυο υπολογιστών κ.ά).

ΤΑ ΕΙΔΗ ΤΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

 

ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

  1. 1.        ΣΤΑΘΕΡΗ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑ

Απλή τηλεφωνική σύνδεση, η οποίαεξαρτάται από φυσική καλωδιακή σύνδεση με δίκτυο παροχής τηλεφωνίας.

ΟΤΕ

HELLAS ON LINE

FORTHNET

CYTA HELLAS

ON TELECOMS

COSMOLINE

COSMOTE

VODAFONE

WIND TELLAS

  1. 2.        ΚΙΝΗΤΗ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑ

Η τηλεφωνική σύνδεση δεν εξαρτάται από φυσική καλωδιακή σύνδεση με δίκτυο παροχής τηλεφωνίας ούτε και από κάποια τοπική ασύρματη συσκευή εκπομπής ραδιοφωνικού σήματος χαμηλής συχνότητας. Τα κινητά τηλέφωνα χρησιμοποιούν τεχνολογία κυψελών (cells) και εκπέμπουν σε υψηλές συχνότητες. Για την εκπομπή και λήψη των σημάτων χρησιμοποιείται πλέον, αποκλειστικά ψηφιακή τεχνολογία με κωδικοποίηση.

COSMOTE

VODAFONE

WIND TELLAS

i)         ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΥΜΕΣΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ

Είναι υπηρεσίες υψηλής χρέωσης, που σχετίζονται, με τη μετάδοση πληροφορίας / περιεχομένου, σε δίκτυα ηλεκτρονικών επικοινωνιών. Η πρόσβαση στις υπηρεσίες αυτές είναι εφικτή:

Είτε μέσω των δεκαψήφιων αριθμός της μορφής 901 xxx xxxx, 909 xxx xxxx.

Είτε μέσω των τετραψήφιων/ πενταψήφιων σύντομων κωδικών της μορφής 14xx(x), 190xx-195xx και54xxx.

Η παροχή Υ.Π.Π. μπορεί να πραγματοποιείται και μέσω Internet.

 

BOBMOBILE HELLAS

BUONGIORNO HELLAS

WIN S.A.

TELEBOX

D.C. DIGITAL Ltd

 

  1. 3.        ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ( INTERNET)

Επικοινωνιακό δίκτυο , που επιτρέπει την ανταλλαγή δεδομένων μεταξύ οποιουδήποτε διασυνδεδεμένου υπολογιστή. Η τεχνολογία του είναι κυρίως βασισμένη στην διασύνδεση επιμέρους δικτύων ανά τον κόσμο και πολυάριθμα τεχνολογικά πρωτόκολλα.

 

ΟΤΕ

HELLAS ON LINE

FORTHNET

CYTA HELLAS

ON TELECOMS

COSMOLINE

COSMOTE

VODAFONE

WIND TELLAS

 

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

1  Άρθρο 4 περί Εμπορίας από απόσταση αγαθών και υπηρεσιών, πλην των χρηματοοικονομικών υπηρεσιών, του νόμου 2251/1994 (όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τον νόμο 3587/2007 (ΦΕΚ 152 Α’/10-7-2007)

2. Άρθρα 9Α– 9Θ περί Αθέμιτων Εμπορικών Πρακτικών του νόμου 2251/1994 (όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τον νόμο 3587/2007 (ΦΕΚ 152 Α’/10-7-2007)

3. Νομοθετικό Πλαίσιο / Αποφάσεις της ΕΕΤΤ/ (σύνδεσμος)

 

ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ

 Ο νόμος 2251/1994 (όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τον νόμο 3587/2007 (ΦΕΚ 152 Α’/10-7-2007), για την προστασία των καταναλωτών προβλέπει τα εξής:

1. Σε περίπτωση σύναψη σύμβασης σύνδεσης με έναν πάροχο τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών από απόσταση, αυτή είναι 
«…άκυρη, υπέρ του καταναλωτή, εάν πριν από τη σύναψή της, ο καταναλωτής δεν ενημερώθηκε με τα μέσα της χρησιμοποιούμενης τεχνικής επικοινωνίας κατά τρόπο ευκρινή, σαφή και κατανοητό, τηρουμένων των αρχών της καλής πίστης κατά τις εμπορικές συναλλαγές και των διατάξεων που διέπουν το κύρος των δικαιοπραξιών, για τα ακόλουθα ιδίως στοιχεία, καθώς και για κάθε μεταβολή αυτών:…»
και επίσης ότι
«…Απαγορεύεται να αποστέλλονται ή να παρέχονται στον καταναλωτή αγαθά ή υπηρεσίες, αντίστοιχα, χωρίς προηγούμενη σχετική παραγγελία του, εφόσον αυτός καλείται για την απόκτησή τους  έναντι καταβολής τιμήματος ή για την επιστροφή τους, ακόμη και όταν δεν καταβάλλει τις δαπάνες αποστολής. Σε περίπτωση που αποστέλλονται αγαθά ή παρέχονται υπηρεσίες κατά το προηγούμενο εδάφιο,  ο καταναλωτής έχει το δικαίωμα να διαθέτει τα αγαθά ή τις υπηρεσίες κατά την κρίση του, χωρίς να οφείλει οποιοδήποτε τίμημα, απαλλασσόμενος  και από την υποχρέωση φύλαξης ή και επιστροφής των αγαθών. Η μη  απάντηση του καταναλωτή σε περίπτωση αποστολής αγαθών ή παροχής υπηρεσιών που δεν παραγγέλθηκαν δεν συνιστά συναίνεση ή σιωπηρή αποδοχή της σχετικής συναλλαγής εκ μέρους του...»

2. Οι καταναλωτές θα πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί με διαφημίσεις (τηλεοπτικές, έντυπες, ηλεκτρονικές) που αφορούν σε πακέτα παροχής τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών, που «…ενδέχεται να στρεβλώσει ουσιωδώς την οικονομική συμπεριφορά του μέσου καταναλωτή, στον οποίο φθάνει ή στον οποίο απευθύνεται το προϊόν ή του μέσου μέλους της ομάδας, όταν μια εμπορική πρακτική απευθύνεται σε μια συγκεκριμένη ομάδα καταναλωτών…»

Περισσότερα για το θέμα αυτό  εδώ

 

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ

Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ / ΤΜΗΜΑ Β’

ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ: 210 3893382

FAX: 210 3843549

 

ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ

ΛΕΩΦ. ΚΗΦΙΣΙΑΣ 60, 151 25 ΜΑΡΟΥΣΙ

ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ: 210 610 5049 

Email:  [email protected]

 

ΑΡΧΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΟΥ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ ΤΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΙΕΡΟΥ ΛΟΧΟΥ 3, ΜΑΡΟΥΣΙ 151 24, ΑΘΗΝΑ

FAX: 210 6387666

Email:  [email protected]

 

ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ

Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 115 23, Αθήνα

ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ: 210 64 75 600

FAX: 210 6475628

Email:  [email protected]

 

Υπηρεσία Οικονομικής Αστυνομίας και Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος  της Ελληνικής Αστυνομίας (στην περίπτωση που πιθανολογείται απάτη μέσω του δικτυακού τόπου)

ΕΙΔΙΚΗ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΗ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΩΝ: 11012

Email:  [email protected]

 

Τι ισχύει στην Ευρωπαϊκή Ένωση

EUROPA - INFORMATION SOCIETY - TELECOMMUNICATIONS AND NETWORKS

επιστροφή

whocallsme.gr

info

About / Copyright