Αρχή Εύρεση τηλεφώνου

Το internet του μέλλοντος - 3o Samos Summit 2012

18-07-2012

samos summit
Ολοκληρώθηκε με επιτυχία το 3ο Samos Summit, η  Συνάντηση Κορυφής της Σάμου για το Ανοικτά Δεδομένα και τη Διαλειτουργικότητα στο "Internet του Μέλλοντος".
 Οι επτά άξονες της προτεινόμενης πολιτικής τονίζουν την ανάγκη για συνεργατική ανάπτυξη, επιστημονική προσπάθεια και διοικητική μεταρρύθμιση.

Περισσότεροι από 80 υψηλού επιπέδου ειδικοί της πληροφορικής και των επικοινωνιών από 20 χώρες συμμετείχαν στη διεθνή συνάντηση κορυφής με θέμα τα Ανοικτά Δεδομένα και τη Διαλειτουργικότητα που έγινε στις 2-6 Ιουλίου, στο ξενοδοχείο DORYSSA στη Σάμο. Η «συνάντηση κορυφής της Σάμου» τελεί υπό την αιγίδα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και διοργανώθηκε για τρίτη συνεχή χρονιά από το Πανεπιστήμιο Αιγαίου – Τμήμα Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων. Συνδιοργανωτές και υποστηρικτές του Samos Summit είναι το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, το Ελληνικό Κέντρο Διαλειτουργικότητας, και τα τμήματα έρευνας και ανάπτυξης των Google, IBM, Microsoft, Intrasoft International, Engineering Ιταλίας, Whitehall Reply Ιταλίας, TXT Ιταλίας, Athens Technology Centre και Fraunhofer Γερμανίας που εκπροσωπήθηκαν στη συνάντηση. 
Στη συνάντηση συμμετείχαν επίσης εκπρόσωποι ευρωπαϊκών και διεθνών οργανισμών όπως το W3C – ο διεθνής οργανισμός του Παγκόσμιου Ιστού, η μονάδα ISA της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη Διαλειτουργικότητα, το Ελληνικό Κοινοβούλιο και οργανισμοί του Δημόσιου Τομέα από πολλά κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Τα βασικά μηνύματα του Samos 2012 Summit, όπως περιλαμβάνονται στο Samos Declaration (τη διακήρυξη της Σάμου) τονίζουν την ανάγκη να ενταθούν οι προσπάθειες από τις κυβερνήσεις, τους οργανισμούς, τις επιχειρήσεις και τους πολίτες στις εξής κατευθύνσεις: 

  • Στην άρση των νομικών και διοικητικών εμποδίων, που σταματούν την διάδοση δημόσιων ανοικτών δεδομένων προς τους πολίτες και τις επιχειρήσεις 
  • Στην προώθηση της επιχειρηματικότητας γύρω από τα ανοικτά δεδομένα, μέσω κατάλληλων υψηλού επιπέδου τελικών υπηρεσιών στο διαδίκτυο 
  • Στη διάθεση των δημόσιων δεδομένων προς επιστημονικές κοινότητες, για την επίλυση σημαντικών κοινωνικών προβλημάτων με βάση τα πραγματικά δεδομένα και μέσα από την επιστημονική μέθοδο
  • Στην προώθηση της διαλειτουργικότητας στην παροχή νέου τύπου / νέας ποιότητας υπηρεσιών προς πολίτες και επιχειρήσεις 
  • Στη συνεργατική ανάπτυξη εφαρμογών διαδικτύου με μεγάλη αξία (‘killer-apps’) από ομάδες φοιτητών, στελεχών του δημόσιου τομέα, πολιτών και μικρών ή μεσαίων επιχειρήσεων 
  • Στην προώθηση της τεκμηριωμένης λήψης αποφάσεων, μέσω χρήσης κατάλληλων εργαλείων πληροφορικής, για τη διακυβέρνηση και την λήψη αποφάσεων από πολιτικούς και στελέχη του Δημόσιου Τομέα 
  • Στην προώθηση της διεπιστημονικότητας στο πεδίο των ανοικτών δεδομένων και της διαλειτουργικότητας, ειδικά δε στην προσπάθεια για τη σύνθεση των επιστημονικών θεμελίων της διαλειτουργικότητας, όπου συμμετέχουν και Έλληνες ερευνητές
http://www.samos-summit.org/

επιστροφή

whocallsme.gr

info

About / Copyright