Αρχή Εύρεση τηλεφώνου

Microsoft Hellas Offices

27-06-2012

Το New World of Work είναι το νέο εργασιακό μοντέλο που υιοθέτησε και προτείνει η Microsoft Ελλάς και αποδεικνύεται ιδιαίτερα επίκαιρο για την Ελλάδα σήμερα. Αξιοποιεί με πρωτοποριακό τρόπο το ανθρώπινο δυναμικό, την τεχνολογική υποδομή και τον εργασιακό χώρο της κάθε επιχείρησης, ανεξαρτήτως μεγέθους και συμβάλλει καθοριστικά στη μείωση του κόστους, την αύξηση της παραγωγικότητας και της ικανοποίησης των υπαλλήλων. Δείτε τι λένε οι ίδιοι οι εργαζόμενοι που βιώνουν αυτή την εμπειρία!

The New World of Work is a new work-model which has been adopted and put forward by Microsoft and proves to be particularly relevant for Greece today. In a break-through, pioneer way, it optimizes the human element, the technology infrastructure and the office premises of every company, regardless of size, and contributes to cost reduction, productivity increase and improved workforce satisfaction. See what the employees of Microsoft Greece, who live this experience themselves, are saying about it!

 

επιστροφή

whocallsme.gr

info

About / Copyright